Keadilan adalah kebenaran. Sesuatu yang tidak adil maka tidak benar. Keadilan di dalam sebuah pengadilan sangatlah dibutuhkan. Jika salah harus dihukum sesuai kesalahan yang telah diperbuatnya, dan jika orang tersebut tidak melakukan kesalahan atau tidak bersalah maka tidak boleh dihukum.

Memfitnah seseorang adalah sesuatu yang sangat tidak terpuji, dapat dikatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah sering kali menjuruskan sesuatu yang tidak bersalah menjadi salah, yang padahal memang tidak bersalah. Sulit memang membuktikan keadilan dan kebenaran jika kita di fitnah oleh orang lain.

Keadilan dibutuhkan oleh semua orang di dunia ini, orang yang diperlakukan tidak adil akan sengsara hidupnya serta merasa terdholimi .Dan jika kita diperlakukan tidak adil, pasti kita akan mengalami perasaan yang sama dengan orang yang diperlakukan tidak adil.

. Juga Azas Praduga Tak Bersalah atau Persumtion of Innoucense tetap harus dipegang teguh dalam pembelaan seorang dalam yang sedang berperkara . Seseorang yang sedang berperkara di Pengadilan selama hakim belum memutus perkaranya, maka tersangka tersebut masih dianggap tidak bersalah.
Maraknya kasus suap yang terjadi di dalam sebuah instansi- instansi terkait. Suap disana sini semoga dapat segera dihentikan agar hukum benar benar dapat ditegakan
Keadilan harus tetap ditegakan walaupun langit akan runtuh SEMOGA …..

Advertisements